Thebe

Bij Thebe, zorgorganisatie in Midden en West Brabant, ontstond de noodzaak om op het gebied van inkoop achterstallig onderhoud weg te werken.
Er dienden een aantal inkooptrajecten opgestart te worden vanwege het verlopen van contracten, contracten moesten geëvalueerd en geactualiseerd worden en ook het inzichtelijk maken van verplichtingen bleek een noodzakelijke activiteit.

Met voortvarendheid, doortastendheid en accuratesse hebben 2 medewerkers van Organique in een periode van ca. 4 maanden een basis gelegd waarop we verder kunnen gaan. De samenwerking was naast heel plezierig vooral ook resultaatgericht en efficiënt. Compliment voor Desirée en Esther voor hun vakmanschap, inzet en collegialiteit.