VvE-beheer
Haal meer uit uw VvE met Organique

Appartementseigenaren zijn automatisch verenigd in een Vereniging van Eigenaars (VvE). Een goed onderhouden appartementencomplex behoudt zijn waarde bij verkoop. Elke appartementseigenaar vindt dat belangrijk. Onderhoud gaat niet vanzelf, actief beheer is hiervoor noodzakelijk. Een goed functionerende VvE voorkomt verrassingen en discussies bij onderhoud. Maar wist u dat uw VvE ook inzetbaar is voor gezamenlijke inkoop van goederen en het vergemakkelijken van zorg aan huis?

Wij wel, want wij kijken net even verder dan onze neus lang is om het maximale uit uw VvE te halen. Geheel op maat, want Organique staat voor persoonlijke aandacht en stemt haar dienstverlening af op uw specifieke behoeften.

Organiseren en beheren

Sinds 2008 zijn VvE’s wettelijk verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook moeten zij geld reserveren voor periodiek onderhoud, op een bankrekening op naam van de VvE. Bestaande, ‘slapende’, VvE’s moeten geactiveerd worden. Actieve VvE’s vereisen nauwkeurig beheer. Maar hoe organiseert en beheert u een goed functionerende VvE? En hoe gebruikt u uw VvE voor gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld zorgfaciliteiten? Daar weten de beheerders van Organique alles van. Vanuit onze deskundigheid en ruime ervaring ondersteunen wij u graag bij het organiseren en beheren van uw VvE.

Transparant met Informant

Transparantie in onze dienstverlening vinden wij erg belangrijk. Daarom beheert Organique VvE’s online in het softwarepakket van Informant. Deze software is ontwikkeld op basis van jarenlange praktijkervaring en ondersteunt alle processen van VvE-beheer, zoals het opstellen van de begroting, het bewaken van de ledenbijdragen, de eigendomsoverdracht van een appartementsrecht, het samenstellen van een actuele presentielijst en het voeren van de administratie.

Rapportage op maat

Organique snapt dat u als eigenaar graag op de hoogte bent van de actuele stand van zaken rondom uw VvE. Via het inlogscherm van Mijn-VvE heeft u op elk gewenste moment eenvoudig de meest actuele informatie over de financiële stand van zaken, gearchiveerde vergaderstukken en onderhoudsactiviteiten. U bepaalt ook zelf in hoeverre en op welke manier u wilt controleren als bestuur. Facturen kunnen voordat die betaalbaar gesteld worden, via Informant doorgestuurd worden naar een bestuurder van de vereniging voor akkoord. De kascontrole kan heel eenvoudig worden uitgevoerd door leden van de kascommissie toegang te geven tot de kascontrole stukken, via een eigen inlogscherm.

Waar bestaat VvE-beheer uit?

VvE beheer kan worden onderverdeeld in technisch beheer en financieel- en administratief beheer.

Financieel- en administratief VvE-beheer

Onder financieel- en administratief VvE-beheer vallen de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen van begrotingen
 • Incasseren en administreren van de ledenbijdrages
 • Verzorgen van incassotrajecten
 • Crediteurenbeheer (inkoopfacturen)
 • Vervaardigen van de jaarstukken van de VvE (financieel jaarverslag)
 • Bijhouden eigenarenregisters en gebruikersregisters
 • Opgave aan notarissen bij verkoop appartement
 • Organiseren van bestuursvergaderingen
 • Uitschrijven en organiseren van de jaarlijkse Vergadering
 • Voorzitten en notuleren van de jaarlijkse Vergadering
 • Proactief uitvoeren van de door de Vergadering genomen besluiten
 • Contractbeheer van verzekeringen, schoonmaak en onderhoudscontracten
 • Behandelen en uitvoeren van schade-aangelegenheden
 • Toezien op naleving van reglementen en afspraken uit de Vergadering

Technisch VvE-beheer

Technisch VvE-beheer omvat de volgende werkzaamheden:

 • Behandelen van onderhoud- en storingsmeldingen, ook buiten kantoortijden
 • Selecteren van onderhoudspartijen voor jaarlijks onderhoud en aanvragen van offertes
 • Controle van het uitgevoerde werk
 • Opstellen en beheren van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
 • Begeleiden van groot onderhoudswerk
 • Garanties op uitgevoerd werk monitoren en eventueel onderhoudspartijen aanspreken bij gebreken

Interesse? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.