Vastgoedbeheer

Als vastgoedeigenaar weet u dat de waarde van uw object bepaald wordt door de huurcontracten in het object en de daaruit voortvloeiende cashflows. Tevreden huurders en helder inzicht in de kosten en opbrengsten, tillen de waarde van uw vastgoed naar een hoger niveau.

Nu huurcontracten steeds vaker van kortere duur zijn,  zijn eigenaren van onroerend goed genoodzaakt efficiënter met vastgoed om te gaan. Leegstand en onderhoud zijn van grote invloed op de cashflow. Voor eigenaren wordt het steeds belangrijker huurders aan zich te binden en hen te behouden. Dat vergt veel aandacht voor huurders, contractmanagement en debiteurenbeheer. Eigenaren en organisaties beschikken niet altijd over de kennis en/of tijd voor efficiënt vastgoedbeheer. Herkent u dat? Organique kan u het beheerproces geheel of gedeeltelijk uit handen nemen.

Waar bestaat vastgoedbeheer uit?

Vastgoedbeheer kan worden onderverdeeld in technisch beheer en administratief- en financieel beheer.

Administratief- en financieel vastgoedbeheer

Administratief- en financieel vastgoedbeheer omvat in de basis de volgende werkzaamheden:

 • Administreren en bijhouden van de huurdersgegevens in onze verhuursoftware;
 • Incasseren en administreren van waarborgsommen;
 • Administratief en financieel verwerken van mutaties van huurders;
 • Verzorgen van incasso machtigingen en het weer intrekken van de machtiging bij einde huur;
 • Incasseren en administreren van de huurpenningen en servicekosten;
 • Versturen van huurnota’s wanneer gewenst of indien noodzakelijk wanneer er geen incasso machtiging is afgegeven door de huurder;
 • Signaleren van huurachterstanden, versturen van herinneringen en eventueel opstarten van een incassoprocedure conform wet- en regelgeving;
 • Jaarlijks gevraagde opgaven verstrekken aan gemeentelijke instanties en/of waterschappen over huurmutaties;
 • Maandelijks rapporteren van de kosten en baten.

Aanvullend aan deze basisondersteuning kan Organique u ondersteunen op de volgende terreinen:

 • Wetgeving en huurcontracten
 • Huurverhogingen
 • Afrekening servicekosten
 • Pandwaardering, huurprijsbeleid en servicekosten
 • Contractbeheer inkoop
 • Huurmutaties

Technisch vastgoedbeheer

 • Behandelen van onderhoud- en storingsmeldingen, ook buiten kantoortijden
 • Selecteren van onderhoudspartijen voor jaarlijks onderhoud en aanvragen van offertes
 • Controle van het uitgevoerde werk
 • Opstellen en beheren van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
 • Begeleiden van grot onderhoudswerk
 • Garanties op uitgevoerd werk monitoren en eventueel onderhoudspartijen aanspreken bij gebreken

Interesse? Neem direct contact op met een van onze medewerkers voor een vrijblijvende offerte. Bent u vastgoedeigenaar van een zorginstelling? Bekijk dan ook onze specifieke verhuurondersteuning voor zorginstellingen.