Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op de computer worden geplaatst. Hierin kan bijvoorbeeld een loginnaam worden opgeslagen, en gegevens over je surf- en klikgedrag. De opgeslagen gegevens zijn niet gekoppeld aan je naam of adres.

Hoe gebruiken we cookies?

Organique B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Dit webanalyse-programma geeft website-makers antwoord op vragen als: waar komen de bezoekers vandaan? Welke pagina’s worden het meest bezocht? En welke browsers gebruiken de bezoekers? Deze informatie wordt door Organique B.V. gebruikt om de website te verbeteren. Om deze informatie te verzamelen maakt Google Analytics gebruik van cookies. De data die via cookies verzameld worden – waaronder IP-adressen – kunnen door Google opgeslagen worden op servers in de Verenigde Staten. Deze gegevens zijn volledig anoniem. Ook uw IP-adres hebben wij geanonimiseerd. Afhankelijk van het type cookie hebben deze een levensduur van 2 jaar. U bent vrij om cookies te wissen via de browserinstellingen.

Tevens is met Google op 8 februari 2018 een Amendement Gegevensverwerking gesloten voor het verwerken van de anonieme gegevens.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u vinden in onze Privacyverklaring.

Werkt deze website ook zonder cookies?

Ja, echter zonder cookies worden er ook minder gegevens bijgehouden over de pagina’s die worden bezocht, waardoor deze informatie niet gebruikt kan worden bij het verbeteren van onze website en de gebruikerservaring daarvan.

Gebruiken we nog andere cookies?

Deze website maakt ook gebruik van Facebook Like buttons. Facebook plaatst hiervoor geen nieuwe cookies, maar maakt gebruik van Facebook cookies als die al op de computer of telefoon van de bezoeker aanwezig zijn.

Via de website kunt u ook met ons chatten via de “Zendesk chat”. Voor de Zendesk chat verwijzen u wij u naar het privacybeleid van Zendesk.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Organique B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Organique B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Organique B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Organique B.V. verstrekt.

Ook verwerken wij persoonsgegevens naar aanleiding van de beheerovereenkomst die met een VvE is afgesloten.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Domein/websiteadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Verwerkingsdoelen alsook rechtmatige grondslag

Organique B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht;
 • verzenden van nieuwsbrief en/of nieuwsberichten;
 • u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

In het kader van onze beheerovereenkomsten verwerken wij uw persoonsgegevens naast bovengenoemde doelen ook voor:

 • het nakomen van onze verplichtingen uit de beheerovereenkomst;
 • het afhandelen van uw betaling/incasso.

Hoe lang Organique B.V. gegevens bewaart

Organique B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld.

Voor persoonsgegevens in het kader van fiscale administratie geldt als grondslag een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen met anderen

Zonder uw toestemming verstrekt Organique B.V. de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of de beheerovereenkomst die Organique B.V. met een VvE heeft afgesloten, tenzij Organique B.V. wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij Organique B.V. op grond van de (beheer)overeenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/of persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar directie@organiquebv.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) te anonimiseren (door deze bijvoorbeeld zwart te markeren). Wij zullen zo snel mogelijk, docht uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Cookies

De website van Organique B.V. gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken. Hiervoor verwijzen wij naar ons Cookie beleid.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact op met ons via directie@organiquebv.nl.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij passen ons privacybeleid (indien nodig) van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.

Contact

Heeft u vragen over de inhoud van het cookie beleid en/of de privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen op telefoon 085 – 0190 120 of een e-mail sturen naar directie@organiquebv.nl.