Spine & Joint

Het Spine & Joint Centre is een poliklinisch revalidatiecentrum, gespecialiseerd in het behandelen van chronische pijnklachten, vooral aan rug-, bekken en nek. Onze visie en werkwijze is zeer succesvol gebleken, waardoor de vraag naar onze behandeling zeker de laatste jaren is toegenomen. Door onze groei werden we ermee geconfronteerd dat een aantal organisatorische zaken onvoldoende in de organisatie kon worden opgepakt.

Daarom hebben we Organique (destijds onder de naam Caryat Management Support (red.)) ingeschakeld en dat bleek de perfecte match. In de hectiek van het herordenen van ons administratief systeem, een groot huisvestingsproject, het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en ook nog eens het vernieuwen van onze softwarepakketten, bleken zij een rots in de branding.

Ik durf te stellen dat de inbreng van Organique er mede voor gezorgd heeft, dat wij nu in een nieuw prachtig pand zitten, onze administratieve organisatie een betere structuur heeft en wij ons zonder zorgen op het behandelen van onze patiënten kunnen richten. Inmiddels hebben wij samen met Organique een Office Manager kunnen aanstellen, waardoor wij nu ook op eigen kracht de controle houden over ons administratieve systeem. Office management en secretariële ondersteuning is een vak apart. Dat is de basis van je organisatie en daar moet blindelings op vertrouwd kunnen worden. Met dank aan Organique!