Evides Infra

Reorganisatie secretariaat Evides Infra.

Het secretariaat van Evides Waterbedrijf stond voor een verandering. Organiqe (voormalig Caryat Management Support) heeft het projectsecretariaat nieuw leven ingeblazen. We zorgden voor o.a. de juiste procesbeschrijvingen en de opzet van het projectarchief.

Robbert Ephraïm, Hoofd Projectrealisatie, Evides Infra

“Het projectsecretariaat van Evides Infra had een vernieuwende impuls nodig. De pro-actieve, zelfstandige en voortvarende aanpak van Organique garandeert ons een succesvol resultaat van dit project.”